lørdag 3. juni 2017

Alle inkludert – en tid for alt *

ENGLISH
Verset som forteller om at de elleve holdt trofast sammen i bønn, forsetter slik:
«sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.»
Apg 1:14
Jeg tror at inkludering av kvinner og menn som ikke var en del av den indre kjerne av disipler var kjempeviktig for at Den hellige ånd kunne komme på dem som ventet. 

Jeg er overbevist om at diskriminering på kjønn, etnisitet og sosial status vil være til hinder for at Den hellige ånd kan komme og virke gjennom Jesu etterfølgere (1). Slik var det den gang og slik er det i dag.

I mine refleksjoner om ‘Troens grammatikk’ stiller jeg spørsmålet om «Alle» er det ordet som er viktigst for Gud (2). Det er selvfølgelig ikke mulig fastslå det, men jeg er ikke i tvil om at han ønsker å inkludere alle. Når ‘alle’ er ‘sammen’ i hans navn, da kan alt skje, og i morgen feirer vi første gangen det skjedde.
Dagens 'manna':

Alle inkludert - itteno knussel!
---------------------------------------
(1) Det stadfestes også av Peters henvisning til Joels profeti på pinsedagen:
Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
Apg 2:17-18
(2) Se Det viktigste ordet for Gud?
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse. 

Ingen kommentarer: