søndag 21. mai 2017

Initiativet ligger hos meg – en tid for alt *

ENGLISH
Jesu undervisning om Den hellige ånd var sannsynligvis en del av grunnopplæringen av disiplene. I den samlingen av undervisning som vi har valgt å kalle Bergprekenen er Jesu tydelig på at Den hellige ånd er den beste gaven Far kan gi:
«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»
Luk 11:13
Da jeg opplevde Den hellige ånd som en virkelig kraft i mitt liv høsten 1972, ble dette verset et av mine favoritt-vers. Da jeg drøye seks år senere ble pappa selv og ønsket det aller beste for barna mine, gjorde verset et enda sterkere inntrykk. Utfordringen er at Gud aldri dytter noe på barna sine som de ikke vil ha. Jeg må be ham om det, slik Jesus var helt klar på. Da kan det kanskje fortone seg litt merkelig at han rett før han for opp til himmelen sa:
«Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.»
Men det er bare merkelig dersom jeg ser på venting som en passiv strategi (1). Jeg kan vanskelig tenke meg noe mer aktivt enn barn som på julaften ser fram imot øyeblikket når pakkene skal åpnes. Den type venting som omtales i Bibelen, er forventning, altså at jeg venter i spenning på at noe skal gå i oppfyllelse. Selve ordet forventning er så langt jeg kan se bare brukt en gang i Bibelen, og da knyttet to folkets håp om at døperen Johannes kanskje var Messias (2).

Når det gjelder å motta Den hellige ånd ligger altså initiativet hos meg. Strategien er å be og vente i forventning.

Dagens ‘manna’:

Gud har tatt initiativ ved å sende Den hellige ånd; mitt er å ta imot.
-------------------------------------------------
(1) Se «En passiv strategi?»
(2) Luk 3:15
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse. 

Ingen kommentarer: