mandag 1. mai 2017

Hvorfor meg? – en tid for alt *

ENGLISH
Det har hendt mer enn en gang at jeg har spurt Gud: «Hvorfor meg?». Spørsmålet har kommet både i takknemlighet til den grenseløse nåde og velsignelse jeg har mottatt, som i Kris Kristoffersons sang: «Why me Lord what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known» (1)

Andre ganger kommer spørsmålet når jeg kjenner byrden av oppdraget: «Hvorfor akkurat meg?». Noen ganger er begge følelsene der samtidig, slik tror jeg disiplene opplevde det da oppdraget ble spesifisert. De må ha kjent på både velsignelsen og byrden av oppdraget Jesus påla dem, og kanskje Jesus merket ‘spørmålet’ og svarte ganske enkelt: Fordi:
Dere er vitner om dette.
Luk 24:48
Det jeg har sett er at evangeliet er sant. Det er frelse i det Jesus gjorde. Den oppdagelsen er selvfølgelig en stor velsignelse som jeg ikke har fortjent. Men det gjør meg også til et vitne, og med det følger det et ansvar: Jeg må dele med andre.

Dagens ‘manna’:
Jeg er vitne om dette!
----------------------------------------
(1) Kris Kristoffersen – du kan høre hans eget vitnesbyrd og sangen HER
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: