tirsdag 2. mai 2017

Felles opplevelser – en tid for alt *

ENGLISH
I det avsnittet jeg har vært i de siste dagene, sier Jesus noe jeg tror er viktig å huske:
«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»
Luk 24:49
Befalingen om å bli i byen, kan selvfølgelig ha noe å gjøre med den profetiske rollen Jerusalem har i Guds plan (1), men jeg tror det var viktig for Jesus å fortelle at de måtte være sammen når utrustningen fant sted. 

Det går som en rød tråd i måten Jesus åpenbarte seg på etter oppstandelsen. De som ikke var tilstede, tvilte på at han var oppstått. De som var sammen da Jesus plutselig kom og like plutselig forsvant, kunne bekrefte for hverandre det de hadde opplevd (2). Dersom det kun hadde skjedd individuelt, kan tvilen fort dukke opp som en ubuden gjest: «Var det bare en drøm?»

Da jeg var i Tromsø på begynnelsen av 70-tallet, opplevde vi mye av Den hellige ånds utrustning og mange ble frelst. For noen år siden var det av dem som var med på alt det flotte som skjedde som sa 


«Fortell meg at det jeg husker er sant!»
- «Ja, det er sant; jeg var der da det skjedde!»


Jo flere det er som kan bekrefte en opplevelse, dess bedre. Paulus skrev:

Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
1 Kor 15:6
Tenk å få være med på et vitnemøte med den gjengen!

Disiplene skulle være sammen i byen for å kunne bekrefte for hverandre det som hadde skjedd der når de vanskelige dagene kom.

Dagens ‘manna’:

Det er viktig å bekrefte Herrens nærvær!
----------------------------------
(1) Se f. eks. «Hva er det mest spesielle med Jerusalem»
(2) Se: «Oppdagelsen av hjertet – en tid for alt»
 * 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: