lørdag 20. mai 2017

Det som er lovet – en tid for alt *

ENGLISH
Dette er den fjerde gang jeg siterer det samme verset i denne serien, og jeg antar at det blir den siste:
«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet
Luk 24:49a
Noe av det beste jeg vet er å bli minnet om Guds løfter. Det er trostyrkende å se oppfyllelsen av løftene i Bibelen. Løftet som Jesus sannsynligvis sikter til her, er det som Peter senere brukte da han talte til den store folkemassen på pinsedagen: Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker (1)
Og slik Jesus gjentok løftet, gjorde Peter det samme da han kom til slutten av sin tale. Han oppfordret tilhørerne til å vende om og få tilgivelse for syndene og så kom løftet:
«dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
Apg 2:38b-39
Derfor gjelder løftet alle som tar imot kallet – også vi som er langt borte mange generasjoner senere. Jeg vet det er sant for jeg har opplevd det selv.

Dagens ‘manna’:

For han som ga løftet, er trofast. (2)
----------------------------------------------------
(1) Apg 2:16-17a som er hentet fra Joel 3:1-2
(2) Hebr 10:23b
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: