torsdag 18. mai 2017

Den beste kledningen – en tid for alt *

ENGLISH
I dag tar jeg en liten avstikker fra Jesu undervisning i den intensive repetisjonstiden mellom påske og pinse. Paulus var også opptatt av at de som omvendte seg og ble frelst skulle oppleve å bli ikledd kraften fra det høye – dåpen i Den hellige ånd (1)

I Romerbrevet beskrev han Ånden som «den første frukt av høsten som kommer» (2). Da må det bety at høsten som kommer også handler om å bli ikledd:
Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant.
2 Kor 5:2-5
Paulus brukte det samme ordet som Lukas brukte da han siterte Jesu løfte om å bli ikledd kraft fra det høye. Paulus suplerte med en preposisjon som kan bety på- eller overkledd. Han så altså det å bli ikledd Ånden som en forsmak på overkledningen og livet i den himmelske boligen. Det er ikke dumt å ha pant på den!

Dagens ‘manna’:

Kraft-kledningen er en pant på den himmelske kledningen.
-----------------------------------------------
(1) Apg 19:1-6
(2) Rom 8:23
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: