tirsdag 25. april 2017

Statistikk med en dypere mening – en tid for alt.

ENGLISH
Dersom jeg ser en dypere mening i en bibeltekst enn det som umiddelbart står der, er jeg veldig tydelig på at min refleksjon er kun en ‘interessant observasjon’, og at den ikke må leses som en teologi eller en lære. Det gjelder også emnet ‘tall-mystikk’. 

Jeg tror disiplene så noen rare sammenhenger mellom tall og den verden som de forholdt seg til, og at det er grunnen til at vi finner nøyaktig statistikk i beretningen om fiskefangsten etter Jesu oppstandelse:
Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Joh 21:11
Normalt har vi en tendens til å runde opp eller ned, og om jeg hadde vært med, hadde jeg sannsynligvis sagt: «Vi fanget mer enn 150 fisk!». Men det er dersom jeg ikke så noe oppsiktsvekkende med tallet «153». Det må i hvert fall Johannes ha sett siden han tok det med, og det må ha vært viktig for ham å formidle det.

I dag kan vi bare gjette, og det har vært mange teorier. De fleste av dem kan virke ganske søkte. 

Den mest interessante teorien for meg, er at en gresk zoolog fra den tiden fastslo at tallet på alle kjente fiskearter var 153(1)

Dersom Peters fiskefangst også er en profetisk hendelse og en bekreftelse på at han og disiplene var kalt til å bli menneskefiskere, er det en fascinerende tanke at alle kjente «arter» skal sankes inn. Da kan disiplene ha sett noe profetisk i tallet. Oppdraget de hadde fått gjaldt alle folkeslag og nasjoner. Dette var viktig undervisning i ‘repetisjonsperioden’ mellom påske og pinse. Det blir mer om dette emnet i morgen.

Dagens ‘manna’:

Alle som vil, kan ‘sankes’ inn
--------------------------------------
(1) A. Skaaheim: «Johannesevangeliet» Lunde 1990 s. 353
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: