mandag 17. april 2017

Hvorfor velge Galilea? – en tid for alt*

ENGLISH
Det er fortsatt påske. Vi er fortsatt i Jerusalem, og da jeg begynte reisen opp til Jerusalem stilte jeg spørsmålet «Hva er det mest spesielle med Jerusalem?»
I går ba engelen kvinnene om gi beskjed til disiplene om at Jesus

«...går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham...» Matt 28:7
Hvorfor Galilea? Jesus hadde virket mye der, og jeg tror ikke det var tilfeldig at han ville tilbake dit. Da Johannes døperen var kastet i fengsel forteller Matteus at Jesus dro «tilbake til Galilea. Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum». Han skriver også at dette var en oppfyllelse av en av profetiene til Jesaja (1) som kalte området for «hedningenes Galilea» (2). Med andre ord et område hvor det bodde andre folkeslag i tillegg til jøder.

Det kan være flere grunner til at Jesus ville møte dem der også etter oppstandelsen. Han hadde enda en gang et avgrenset tidsrom på 40 dager til å «reparere» eventuelle misforståelser og gjøre dem klare til å ta imot Den hellige ånd. Ettersom Galilea lå et godt stykke unna maktens sentrum var det sannsynligvis mer «arbeidsro» der. Fra Jerusalem til Kapernaum var det 130 km. 


Jeg velger likevel å tro at det var enda viktigere for Jesus å minne disiplene om at evangeliet også gjelder hedningene. Det er lettere å gjøre det der hvor ‘hedningene’ er.

Så allerede i den første beskjeden som gis etter oppstandelsen, ligger det rettledning og undervisning. Det gjøres klart for en ny bolk med undervisning – det er en tid for alt.

Dagens ‘manna’:

En tid for å stadfeste oppdraget og grunnlaget for oppdraget
------------------------------------------
(1) Jes 9:1-2
(2) Matt 4:12-15
(3) Området rundt Galileasjøen, Genesaretsjøen eller Tiberiassjøen
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: