mandag 17. april 2017

Opp til Jerusalem

Denne serien tar utgangspunkt i Jesu beskjed til disiplene
«Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.»
Luk 18:31
Dersom du har kommet hit ved å trykke etiketten 'opp til Jerusalem', er det viktig å vite at blogger organiserer innleggene kronologisk slik at det siste innlegget kommer først. Du kan enten rulle deg nedover til du kommer til første innlegget, eller gå til "På vei mot et mål" som er starten på denne serien med forberedelse til påske.

Ingen kommentarer: