søndag 23. april 2017

En lykke det går an å hvile i – en tid for alt*

ENGLISH
Før jeg forlater fortellingen om Tomas, tar jeg med enda en tanke om gjenkjennelse. Tomas fikk se Jesus, og jeg tror at han også opplevde seg sett da han utbrøt: 
«Min Herre og min Gud!». 
I Jesu respons ligger det mye undervisning:
«Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»
Joh 20:28-29
Det er gjort mange forsøk på å gi en god definisjon på hva det vil si å være salig. Når jeg kjenner en rolig, avslappende lykke vil jeg definere meg som salig. Jeg kjenner den lykken hver gang jeg opplever at Guds rike fungerer slik Bibelen sier at det skal fungere. 

Da blir den Jesus som ikke er fysisk synlig, likevel virkelig og 'synlig' ved nærværet av saligheten. Jeg ser ikke, men jeg ser likevel med troens øye som bekrefter at det jeg ser er Jesus i aksjon i min tid. Det gir meg en lykke det går an å hvile i. 

Dagens ‘manna’:
Jeg kjenner Jesus igjen i en lykke det går an å hvile i
--------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: