onsdag 1. mars 2017

Hver bit av pålegget

ENGLISH
Da barna våre var små brukte vi å dele skivene i små biter av flere grunner. For det første var det lettere for dem å putte de små bitene i munnen. Dernest ble det spist mer brød fordi det var litt pålegg på hver bit. Dersom de fikk en hel skive spiste de pålegget først og lot skiva ligge.

I dag vil jeg gjøre akkurat det samme for at jeg skal få i meg hver bit av det Paulus ga til Timoteus. Næringsinnholdet er enda en oppsummering av oppdraget:

Forkynn Ordet – fordi Ordet er Jesus (1)
stå klar i tide og utide – fordi Ordet er til hjelp både på gode og onde dager (2)
vis til rette – fordi Ordet er sannheten (3)
tal til tukt – fordi Ordet er som et tveegget sverd (4)
og tal til trøst - fordi Ordet er full av nåde (5)
med all tålmodighet – fordi Ordet gir tålmodighet (6)
og iherdig undervisning! – fordi Ordet er ‘den sunne lære’ (7)
2 Tim 4:2
Dagens ‘manna’:
Ordet er en helhet som kan fordøyes bit for bit
--------------------------------------
* OK - det virket i hvert fall av og til..... (sorry Silje!)
(1) Joh 1:1
(2) Matt 28:20
(3) Joh 14:6
(4) Hebr 4:12
(5) Joh 1:14
(6) Rom 15:4
(7) 2 Tim 4:3

Ingen kommentarer: