mandag 13. mars 2017

Hva er det mest spesielle med Jerusalem?

ENGLISH
I går begynte jeg vandringen «opp til Jerusalem» som en forberedelse til påsken. Egentlig kunne alle refleksjonene langs denne vandringen blitt knyttet til Jerusalems helt spesielle posisjon som den viktigste religiøse hovedstad i verden. 

Dersom spørsmålet i dagens overskrift ble gitt i en spørreundersøkelse, ville jeg ikke bli overrasket om den spesielle posisjonen som religiøs hovedstad ville bli nevnt av flertallet i undersøkelsen.

Jeg vil likevel fokusere på noe annet. Det betyr ikke at jeg sitter med fasiten, dersom det er kun et riktig svar. For meg handler det om at Salme 87 gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg da jeg forberedte meg til teltmøtene i Lyngdal på 90-tallet. Salmen har kun syv vers, men jeg tror den var og er en viktig profeti om den nye fødsel:

For om Sion heter det:
«Hver og en er født her.»
Den høyeste selv har grunnfestet byen.

Salme 87:5
Jeg tror dette er det mest spesielle med Jerusalem. Det var derfor Jesus måtte opp til Jerusalem. Det var der grunnlaget for den nye fødsel skulle legges. De neste dagene vil jeg forsøke å underbygge denne påstanden om at dette er det viktigste og mest spesielle ved Jerusalem.

Dagens ‘manna’:

Jeg har aldri vært i Jerusalem, men jeg er født der! (1)
---------------------------------
(1) Les hele  Salme 87, så forstår du logikken i 'vitnesbyrdet'
Han har grunnlagt byen på hellige fjell.
Av alle Jakobs boliger
elsker Herren Sions porter høyest.
Herlige ting er sagt om deg,
du Guds by.
Jeg nevner Rahab og Babel
for dem som kjenner meg,
Filisterland, Tyros og Kusj:
«De er alle født her.»
For om Sion heter det:
«Hver og en er født her.»
Den høyeste selv har grunnfestet byen.
Herren skriver opp folkene og teller dem:
«Alle er de født her.»
De danser og synger:
«Alle mine kilder er i deg.»
Salme 87

Ingen kommentarer: