torsdag 9. mars 2017

En bønn om frelse

Jesus er allid klar til å ta imot alle som kommer til ham:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Matt 11:28
Han ser den bønnen du bærer i ditt hjerte, og her finner du en bønn om frelse:
Jesus, du har sagt at alle er velkommen til deg, og nå vil jeg komme.
Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes synd, og jeg tror at du også døde for meg. Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt.
Jeg vet at du kom for å åpne veien for meg helt inn i Guds nærhet, og jeg forstår at jeg trenger deg.
Takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av.
Takk for at du vil komme inn i livet mitt og hjelpe meg til å tro og til å leve.
Takk for at du frelser meg nå og gir meg din velsignelse.
Takk, Jesus!
Amen.
Denne bønnen har allerede hjulpet mange til å få visshet om at de frelst. Den vissheten er den beste hvilen Jesus kan tilby dem som kommer til ham. 

Se også Bønn om frelse 

 

Ingen kommentarer: