søndag 19. mars 2017

Bekjennelse skaper bevegelse

ENGLISH
Peters reise opp til Jerusalem begynte i nærheten av Cæsarea Filippi. I dag vil jeg ikke bruke tid på å filosofere over hvorfor starten skjedde akkurat der, men jeg tror ikke det var tilfeldig. Selv om den geografiske reisen var nødvendig, var det Peters åndelige reise som startet der.

Peter hadde fulgt Jesus en tid. Han var en trofast disippel, men hadde han grepet hva det egentlig handlet om? 

Det svaret vet bare Gud, men det var et par spørsmål Jesus ga disiplene som startet en prosess:
«Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»
Og disiplene ga referat om hvem folk trodde Jesus var.'

Jeg tror det var minst to grunner til at Jesus stilte dette spørsmålet:

  1. Han ønsket å vite om disiplene fulgte med på hva som rørte seg i menneskene i sin samtid. Det tror jeg han er opptatt om disiplene hans gjør i dag også.
  2. Han ønsket å vite om disiplene ble påvirket av hva opinionen sa om Jesus, eller om de var i stand til å stå for det de trodde selv. Det tror jeg han er opptatt om disiplene hans gjør i dag også.
For det neste spørsmålet han stilte var:
«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» (1)
Peter ble den første til å svare. Selv om jeg er klar over at Peter var veldig impulsiv og ofte handlet før han tenkte, kom han med en bekjennelse som fikk enorme konsekvenser. For det første ble det starten på hans egen reise opp til Jerusalem, men det virker også som han ga Jesus signalet om at 'nå kan du starte din reise også!' 

Jeg kommer tilbake til Peters bekjennelse i morgen, men i dag slår jeg fast at bekjennelse skaper bevegelse. Dersom den ikke skaper bevegelse, er det fare for at bekjennelsen bare er tomme fraser.

Dagens ‘manna’

Bekjennelse skaper bevegelse
----------------------------------
(1) Bibelavsnittet:
Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»
Matt 16:13-15

Ingen kommentarer: