mandag 27. mars 2017

Å vite hva korsbæring er – et skritt på reisen

ENGLISH
Jeg antar at de fleste mennesker kjenner korset som et kristent symbol, men korset står for langt mer enn det å være et samlende symbol for alle kristne. Derfor er også begrepet «korsbæring» noe annet enn det å bære korset som et smykke. 

Likevel har det vært så pass mange episoder i Norge, hvor det å bære korset som et smykke på TV og i politisk sammenheng har skapt kraftige reaksjoner.

Det er noe med korset som provoserer denne verden, og en del av kallet er å bære korset:

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.
Matt 16:24
Korset er et paradoks fordi det minner både om ultimat ondskap og fullkommen kjærlighet, om total fornedrelse og endelig seier. Jeg tror Gud er kjærlighet og at han er bare god. Derfor blir et opprør mot Gud, et opprør mot kjærlighet og godhet. Av samme grunn kan korset bli oppfattet som provoserende. 

«Korsbæring» er derfor symbolet på min indentifisering med Jesus og alt det han står for. Alt som identifiserer meg med Jesus blir derfor en form for «korsbæring». Jeg tror det er grunnen til at Jesus oppfordret meg til å ta opp mitt’ kors. Det vil si alt som viser at jeg tilhører Jesus - dersom det ikke er noe som identifiserer meg med ham, bærer jeg heller ikke noe kors. 

Dagens ‘manna’:

Jeg vil ta opp ‘mitt’ kors
------------------------------------
(1) Som ung kristen ble jeg veldig inspirert av Arthur Blessitt som tok oppfordringen bokstavelig og har vandret over hele verden med 'sitt' kors for å vitne om Jesus.

Ingen kommentarer: