tirsdag 28. mars 2017

Å vite hva etterfølgelse er – et skritt på reisen

ENGLISH
For et par dager siden skrev jeg at Jesus ga disiplene et tredelt kall:
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg….» Matt 16:24
Jeg har allerede stanset for selvfornektelse og korsbæring. I dag er emnet etterfølgelse. Diedrich Bonhoeffer er en teolog som virkelig utfordrer meg. Boka hans «Etterfølgelse» (1) kan jeg komme tilbake til igjen og igjen. Bonhoeffer er opptatt av at etterfølgelse koster, og tar et oppgjør med forkynnelse av billig nåde. 

Jeg er enig med dem som hevder at vi lenge har gjort det for vanskelig å komme inn i en menighet og for lettvint å være disippel. I dag tror jeg det er blitt lettere å komme inn i mange av menighetene. Utfordringen er om vi også forkynner etterfølgelsen på billigsalg. Igjen kan det være verd å tenke over enda et Bonhoeffer-sitat: «Frelsen er gratis, men disippelskapet koster deg livet» (1)
Da jeg ble soldat, var det vanlig at de nye soldatene sang sammen med forsamlingen:
Jeg vil følge deg, min Jesus,
Du som ga ditt liv for meg.
Om enn andre deg forlater,
Gi meg kraft til å følge deg!
Dagens ‘manna’:
Gi meg kraft til å følge deg!
----------------------------
(1)
Originalens tittel er "Nachfolge" som lett oversettes til "Etterfølgelse" på norsk. Det engelske ordet “following” dekker ikke like godt, så på engelsk har boka fått tittelen "The Cost of Discipleship" som passer med sitatet og bokas innhold.

Ingen kommentarer: