fredag 10. februar 2017

Viktig for ‘dannelse’

ENGLISH
Jeg har vært involvert i folkehøgskolen i mange år. Derfor sitter ordet «dannelse» i ryggmargen. Vi finner ordet igjen i 'ut'dannelse, men utdannelse er noe man blir ferdig med og derfor foretrekker jeg å stryke ‘ut’. Dannelse er noe som pågår hele livet. Svenskene snakker om «bildning» i likhet med tyskernes «Bildung». Det er altså et bilde som skal dannes. 

I en kristen sammenheng handler det om dannelsen av Gudsbildet i meg. De mange trosbekjennelsene har en sentral plass i den dannelsen. Paulus siterer flere av dem i brevene til Timoteus, og jeg har vært innom noen allerede (1)

I dag leser jeg:
Dette er et troverdig ord:
Døde vi med ham,
skal vi også leve med ham.
Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fornekter vi,
skal han fornekte oss.
Er vi troløse,
så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.

2 Tim 2:11-13
Veldig mye tyder på at dette som Timoteus ble minnet om, var bekjennelser han kjente fra før. Paulus bekreftet dem for ham igjen som troverdige ord – altså ord som var og som er verd å tro på. 

En del av min dannelse både på barneskolen og søndagsskolen var å lære bibelvers og salmevers utenat. Det var troverdig ord å ta med seg gjennom ungdomsårene og videre gjennom livet som voksen. Dannelsen, eller ‘bildningen’ pågår fortsatt for at hans bilde skal bli synlig.

Dagens ‘manna’:

Dannelsen pågår også mens jeg leser og skriver!
--------------------------------
(1) Se f. eks. "En julebekjennelse"

Ingen kommentarer: