tirsdag 14. februar 2017

Vi må vaske grunnmuren!

ENGLISH
«Gjennomgående i jubileumsboka snakkes det om å vaske grunnmuren. Da menes det å børste støvet av grunnverdiene til Frelsesarmeen, å ivareta hele mennesket, fysiske, sosiale og åndelige behov» sa jeg til en journalist i forbindelse med utgivelsen av den hittil siste historieboka om Frelsesarmeen i Norge. 

Den første jeg hørte snakke om verdiene i grunnmuren, var Jan Størksen for ca 25 år siden. Det som står på grunnmuren bestemmer hvordan vi bygger og presenterer oss, og for Jan og Frelsesarmeen i Norge ble det nøkkelordene «Suppe, såpe, frelse» som skulle prege alt vi gjorde, sa og publiserte.

Men det gjelder oppdragets grunnvoll. Når det gjelder frelsen, fins det også en grunnvoll:

Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: «Herren kjenner sine», og: «Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett».
2 Tim 2:19
Paulus har skrevet om grunnvollen tidligere, og der kom det klart fram hvem det er:
Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.
1 Kor 3:11
Men har Jesus et «segl» med en innskrift slik som Paulus beskev for Timoteus?
Det er i hvertfall ikke tvil om at forutsetningene som ligger til grunn for innskriftene samstemmer med Bibelen generelt og Jesu egne uttalelser.

1) Når det gjelder kjennskap sa Jesus:

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg
Joh 10:14

«Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
Joh 14:21
Paulus gjentok dette:
Men den som elsker Gud, er kjent av ham.
1 Kor 8:3
2) Om urett sa Jesus:
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’
Matt 7:23
Og derfor var det også viktig for Paulus å formidle at vår rettferdighet ligger i grunnvollen:
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.
1 Kor 1:30
Dagens ‘manna’:
Innskriften på grunnvollen må være synlig i livet mitt
----------------------------------------
(1) Rebecca Solevåg var redaktør for jubileumsboka som kom ut i 2013

Ingen kommentarer: