mandag 13. februar 2017

Ni liv!

- Han er som katta, han har ni liv.- Han kjem te å trenge alle ni før vi har han over grensa
Ordvekslingen fant sted mellom hjelperne til Jan Baalsrud, og ordene ga navn til filmen «Ni liv» (1957) som omhandler Baalsruds liv. Filmen ble kåret til Norges beste film gjennom tidene i 2005.

Jeg måtte bli «gammel nok» før jeg fikk se filmen. Da jeg endelig fikk se den, var det en sterk opplevelse av spenning fra begynnelse til slutt. Likevel var det den relativt rolige scenen da Baalsrud lå gjemt i en snøhule, som gjorde dypest inntrykk. Etter lang tid fikk han forfrysninger i tærne og måtte selv skjære dem av med tollekniven. Den dramatiske handlingen var sannsynligvis det som reddet livet hans. Kollbrann sprer seg, og kan føre til død.

Det visste Paulus også:

Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann.
2 Tim 2:16-17a
Jeg vet av erfaring at det er fort gjort å ende opp i tomt snakk. Ofte kan det også bli respektløst, og straks respekten forsvinner fra en samtale, kan den lett bli oppfattet som «ugudelig», og det er ikke bra. Likevel viser sammenhengen verset står i, at advarselen gjelder det ugudelige snakket som fører bort fra de evangeliske grunnsannhetene. Det er dette snakket som kan bli som en smittende kollbrann.

Forfølgelse har aldri vært en trussel for utbredelsen av evangeliet og menighetens eksistens. Paradoksalt nok er det vi som bekjenner kristentroen som utgjør den største trusselen mot oss selv. Paulus forutså det og forsøkte å få Timoteus til å se det samme. Likevel har presset verken utenfra eller innenfra kirkens egne konflikter klart å drepe det ekte livet som går helt tilbake til utgytelsen av Den hellige ånd på pinsedagen. Derfor blir

Dagens ‘manna’:

Så lenge det er liv, er det håp!
----------------------------

Ingen kommentarer: