tirsdag 7. februar 2017

Lønn for stevet

ENGLISH
Dagens instruksjon har flere tolkningsmuligheter:
Bonden som arbeider hardt, skal få først av avlingen.
2 Tim 2:6
Paulus har tidligere berørt spørsmålet om «lønn» i brevene til Timoteus (1), og da ha skrev til menigheten i Korint brukte han et helt kapittel på emnet (2). Det er svært sannsynlig at verset om bonden også handler om det lønn eller belønning, men jeg ser også en beskjed i den korte setningen:
Det ligger hardt arbeid til grunn for muligheten til å høste. 


Paulus har også berørt den tematikken i tidligere brev:
Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.
2 Kor 9:6 
Dette verset står riktignok i en sammenheng der Paulus skriver om det å gi, men det å ofre tid og arbeid til Guds rike har absolutt en stor verdi, og raushet på alle områder gir muligheter for å høste med velsignelse. Det er ikke så dumt å bruke bondeyrket som et bilde på tjenesten i Guds rike. Paulus har gjort det også før, f.eks. da han kalte korinterne for «Guds åkerland» (3).

Dagens ‘manna’:

Hardt arbeid gir avling!
------------------------------------------
(1) Arbeideren er verd sin lønn. 1 Tim 5:18
(2) 1 Kor 9
(3) 1 Kor 3:6-9

Ingen kommentarer: