mandag 27. februar 2017

Jeg vet hvem jeg hører til!

ENGLISH
Overskriften er ikke knyttet til det faktum at Magna og jeg sist lørdag kunne takke Herren og glede oss over 39 år som ektefolk. Det er absolutt en tilhørighet jeg verdsetter høyt.  Likevel er det for oss begge en tilhørighet som er viktigere. Den kommer klart til uttrykk i de to versene som har stått i fokus i flere dager allerede og som er uthevet under:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:16-17
I utgangspunktet tilhører alle mennesker Gud, men på samme måte som Magna og jeg måtte velge hverandre, må Gud og jeg velge hverandre. I Jesus Kristus har han utvalgt alle mennesker til evig fellesskap med seg. Jeg hører til dem som også har valgt ham. Det gjør oss til ett på samme måte som Magna og jeg er ett. Jeg vet hvem jeg tilhører, og ingen kan rive meg ut av hans hånd (1).

Dagens ‘manna’:

Det er en velsignelse å vite hvem jeg tilhører
--------------------------------
(1)Bildet er fra bryllupsfesten i Vik i Sogn

(2) John 10:28-30

Ingen kommentarer: