lørdag 25. februar 2017

Den nyttigste oppdragelsen?

ENGLISH
Jeg har fått veldig mye oppdragelse gjennom livet, og lærer fremdeles, men er all oppdragelse like nyttig?

Margrethe Munthe drev aktiv barneoppdragelsen gjennom sangene sine, og jeg er i hvert fall sikker på at alt i hennes sanger ikke er like viktig, som for eksempel: «Nei, nei gutt, dette må bli slutt! Ikke storme inn i stua før du har fått av deg lua! Glemte du det rent? Det var ikke pent.» 

På flyet natt til i går fikk jeg anledning til å se filmen ‘Genius’. Den er et biografisk drama basert på det spesielle vennskapet som oppstod mellom forleggeren Max Perkins og forfatteren Thomas Wolfe. Dersom du har sans for gode samtaler, litteratur og suverene skuespiller prestasjoner, er dette en film verd å se. Den eneste linken til dagens refleksjon er at Max Perkins brukte hatt både ute og inne. Sannsynligvis hadde han en liknende oppdragelse som Margareth Munthe ga meg, men som voksen var det andre ting som var viktigere – og det er også et underliggende tema i dramaet: Hvilke verdier er viktigst?

Den viktigste oppdragelsen beskrives slik av Paulus:

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til ... oppdragelse i rettferd
2 Tim 3:16-17
Rettferd og rettferdiggjørelse henger tett sammen og er et kjempestort tema som kunne blitt en selvstendig bok. Å gripe rettferdiggjørelsens mysterium kan kun skje ved Den hellige ånds hjelp. Rettferdiggjørelsen kan forklares ved bruk av mange bilder av hvordan Jesu forsoning gjorde den mulig. Bildene er begrenset som forklaringsmodeller, fordi det livet som ligger i rettferdiggjørelsen kan kun gripes ved at min ånd kommer Guds ånd i møte. I det møtet blir oppdragelsen i rettferd en indre visshet og ikke bare en teologisk teori.

Dagens ‘manna’:

Oppdragelse i indre visshet
---------------------------

Ingen kommentarer: