søndag 19. februar 2017

Ansikt og hjerte

ENGLISH
Dagens vers står midt i avsnittet om selvopptatthet som Paulus ville at Timoteus skulle «vite om»:
I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft.
2 Tim 3:5a
Slik verden er i dag, er det fort gjort å tenke på statsledere som er opptatte av å spille sine kort på en slik måte at det klør i ørene til de største religiøse grupperingene i sine land. Likevel er det viktig at det er Gud som dømmer hjertene. Min oppgave er å be for statsledere, også dem jeg er uenig med. Vi har en Gud som er mye større enn enhver makt i denne verden.

Trekker jeg dette ned på mitt nivå, som lever veldig «offentlig» med min gudsfrykt, blir utfordringen hvordan det står til med gudsfryktens kraft i mitt indre. I sine ordspråk ba Salomo sin sønn om å ta vare på de gode ordene i sitt hjerte, og skrev så

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.

Ordsp 4:23
Det er helt på linje med den rød tråden i mentorskapet mellom Paulus og Timoteus. Det er viktigere å bevare hjertet enn ansiktet, men er hjertet i orden, klarer ansiktet seg også. I lys av selvopptattheten, blir dette den rette medisinen.

Dagens ‘manna’:

Når hjertet er i orden, klarer ansiktet seg også.
-----------------------------------------

Ingen kommentarer: