tirsdag 10. januar 2017

På ordenes arena

ENGLISH
Da Paulus oppfordret Timoteus til å være et forbilde, identifiserte han fem arenaer hvor det er viktig å være et eksempel. I dag stanser jeg ved den første:
«...vær et forbilde ... i ord...»
1 Tim 4:12
Det bør ikke være en overraskelse. Paulus hadde allerede bedt Timoteus om å «vise fra seg tomt snakk» (1), og var i likhet med Jakob (2) generelt opptatt av at disiplene skulle være nøye med ordbruken. I brevet til efeserne skriver han:
«Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn... Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!»
Ef 5:1 & 4
Det har nok hendt at jeg på ordenes arena har kommet med upassende ytringer, men selv om det muntret opp tilhørerne, gjorde det megselv uglad. Gud har skapt latteren, og jeg elsker å le og heldigvis finnes det utrolig mye morsomt å le av som ikke er upassende. 
Ordenes arena handler ikke bare om hva slags snakk jeg bør unngå, men like mye om det som bygger opp:
La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.
Kol 4:5
Det er forunderlig hvor mye vennlige ord bygger opp. Det er akkurat det forbildene mine gjør. De bygger opp. Det er en del av disippelkallet å «oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør» (3).

Dagens ‘manna’:

Forbilder bygger opp
-------------------------------------------
(1) Se «Gudløse myter»
(2) Se Jak 3
(3) 1 Tess 5:11

Ingen kommentarer: