søndag 22. januar 2017

Misbruk av bibelvers

For noen dager siden skrev jeg om «Detaljerte instruksjoner» og at noen av dem er utgått på dato. Jeg er overbevist om at enkelte da konkluderte med at «Jostein er ikke lenger tro mot Bibelen» på grunn av det utsagnet. Dersom jeg leser alt Paulus skriver, kan det fort bli misbruk å trekke konklusjoner fra enkeltstående vers som kommer inn under kategorien utgått på dato (1).

Dette er et typisk eksempel:

Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane.
1 Tim 6:1-2
Det ville vært helt feil av meg å ta denne formaningen som et uttrykk for at Paulus var tilhenger av slaveriet. I hans bevissthet er slaveriet utenkelig i Guds rike. Det samme gjelder menneskers likeverd uavhengig av kjønn (2). Det naturlige spørsmålet blir da:  
«Hvorfor ba han Timoteus om å undervise og formane underordning?»
Jeg tror svaret er veldig enkelt. Paulus trodde ikke på omveltninger utenfra. Han var overbevist om «en bedre vei» (3) og at kjærligheten innenfra ville forvandle ikke bare enkeltmenneskene, men relasjonene mellom dem og til slutt hele samfunnet. Det handlet ikke om en ytre revolusjon styrt av makt og vold, men en indre revolusjon styrt av en kjærlighet som aldri forgår.

Dessverre har makt, separert fra kjærlighet, korrumpert kirken ned gjennom historien. Dette har blant annet ført til forsvar av slaveri og undertrykkelse av kvinner. Dette er ikke troskap mot Guds ord, men forakt av det Gud gjennom sitt ord vil skape: Enhet og likeverd i Jesus Kristus. Det skjer også i 2017. Derfor må jeg passe på meg selv slik at jeg ikke misbruker Guds ord.

Dagens ‘manna’:

Guds ord kan misbrukes
-----------------------------
(1) Dersom du leser Detaljerte instruksjoner, vil du se at jeg skriver: Detaljene er på mange måter utdaterte, men intensjonene og omsorgen som ligger bak, er evig gyldige
(2) Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Gal 3:28
(3) Og jeg vil vise dere en enda bedre vei: 1 Kor 12:31b, og deretter følger Kjærlighetskapittelet

Ingen kommentarer: