lørdag 7. januar 2017

Klar til kamp og strid?

ENGLISH
Terminologien som Paulus bruker i brevene til Timoteus, passer godt med den som brukes i Frelsesarmeen. Da han oppfordret disippelen sin til trene seg opp i gudsfrykt, var det fordi det er knyttet løfter til gudsfrykten som gjelder både for dette livet og det som kommer. Det danner også grunnlaget for det å leve som en Jesu disippel i verden:
Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, det er derfor vi strir og kjemper.
1 Tim 4:9-10a
Det troverdige ordet som Paulus skriver om, er ordet om frelse. Det gjorde han klart allerede i begynnelsen av brevet (1), og det er sentralt i flere av brevene hans­ (2). Igjen er han ved kjernen av hva evangeliet handler om. Alt annet er underordnet dette ene: Frelse i Jesus er tilgjengelig for alle mennesker. Det er det «kampen og striden» handler om, og da er det viktig å være i form som en god stridsmann og soldat (3).

Dagens ‘manna’:

Erklært stridsdyktig?
-------------------------------
(1) Jfr 1 Tim 1:15
(2) F. eks. Titus 3:4-8  en oppsummering av evangeliet som Titus oppfordres til å innprente som et troverdig ord. Se også 1 Kor 1:18 og Rom 10:8
(3) 2 Tim 2:3-4

Ingen kommentarer: