tirsdag 17. januar 2017

Kan et forbilde gjøre fremskritt?

ENGLISH
Dersom jeg tar dagens oppfordring til Timoteus på alvor, må svaret på spørsmålet være et ubetinget «Ja!»:
Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt.
1 Tim 4:15
Selv om jeg er i Jesus Kristus, og derfor er «god nok», er det alltid rom for mer av Jesus i meg. Derfor kan jeg slappe av i nåden, men samtidig ha noe å strekke meg etter. Det skjer gjennom å vektlegge de fokusområdene som Paulus har identifisert for Timoteus. 

Likevel er vektlegging bare en bevisstgjøring. Når jeg er bevisstgjort må jeg begynne å «leve i det». Igjen understreket Paulus at det er livet det handler om. Det kan egentlig ikke skrives eller sies for ofte, for det er når det blir en del av livet at det blir synlig for andre, selv om vi ikke merker det selv.

Dagens ‘manna’:

Hvor det er liv, er det naturlig med fremskritt.
------------------------------------------------

Ingen kommentarer: