torsdag 26. januar 2017

Hva gjorde forfedrene?

ENGLISH
Jeg ser at NRK kjører en ny sesong av «Hvem tror du at du er?» der kjente personer får hjelp til å «klatre i slektstreet». Slekt er viktig, og i forlengelsen av gårsdagens refleksjon vil jeg stanse for det Paulus sa om sin slekt:
Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre.
2 Tim 1:3b
Paulus forteller ganske mye med denne setningen.
At forfedrene tjente Gud med en «ren samvittighet», er en anerkjennelse av at de tjente Gud i samsvar med den åpenbaringen de hadde. Jeg regner med at deres rene samvittighet handlet om at det var «uklanderlig i sin rettferdighet etter loven» (1) – det samme vitnesbyrdet Paulus ga seg selv før han møtte Jesus Kristus.

Det er også sannsynlig at Paulus verdsatte deres trofasthet, og at denne velsignelsen ble videreført i generasjoner og nådde fram til Paulus selv. Dette er i samsvar med Guds løfte i Moseloven:

Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud.
5 Mos 7:9
Det var viktig å formidle tanken om en slik arv videre til Timoteus ettersom han også kunne glede seg over en tilsvarende velsignelse: «Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg.» (2)

Jeg er takknemlige de av mine forfedre som har sådd velsignelse for kommende generasjoner, og med meg inn i denne dagen, er en bønn om at denne velsignelsen ikke skal stoppe meg meg, men fortsette å flyte fra generasjon til generasjon. Slik at dette løftet kan gå i oppfyllelse: «Min Ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren, fra nå og til evig tid.» (3)

Dagens ‘manna’:

La velsignelsen strømme!
--------------------------------
(1) Fil 3:6
(2) 2 Tim 1:5
(3) Jes 59:21

Ingen kommentarer: