torsdag 5. januar 2017

Gudløse myter

ENGLISH
Jeg blir veldig nysgjerring når jeg i dag leser det Paulus skrev til Timoteus:
Vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i gudsfrykt.
1 Tim 4:7
Jeg har valgt å bruke gudløs i overskriften i stedet for ugudelig, men det handler mest om magefølelse. Det greske ordet som er brukt, betyr egentlig profant eller verdlig og det er først når ordet knyttes opp mot en person at ugudelig gir mening. 

At noe er gudløst er mer «nøytralt». Jeg kan bo i et gudløst samfunn uten at det gjør meg gudløs. Gudløshet k (1)an handle om manglende kunnskap eller åpenbaring, mens ugudelighet er et bevisst valg. Samtidig er det mulig for meg å oppføre meg «ugudelig» (dvs på en annen måte enn det Jesus ville ha gjort), men en ugudelig atferd vil ikke automatisk gjøre meg «gudløs».

Det Paulus henviser til, er unyttige tillegg til troen som tydeligvis ble diskutert i menighetene - i dette tilfellet i Efesos. Dette var blant annet diskusjoner om «endeløse slektstavler» (1). Det var sannsynligvis ikke noe galt i slike samtaler, men det har ingen nytteverdi – det er tomt prat (eller ‘gammelkjerringsladder’ som er den direkte oversettelsen fra gresk). Paulus vil at Timoteus og menighetene skal ha fokus på det som «tjener Guds frelsesplan» (1), og da er det viktig å konsentrere seg om det viktigste:

«Øv deg heller i gudsfrykt»
Det skal jeg reflektere mer over i morgen.

Dagens ‘manna’:

Det handler om disiplinert fokus!
--------------------------------------
(1) "forby enkelte å ... være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro."
1 Tim 1:4

Ingen kommentarer: