mandag 30. januar 2017

Ånden som gir kraft

ENGLISH
I likhet med mange kristne, har jeg opplevd hvor reell Åndens kraft er. Likevel er det fort gjort å glemme hvor viktig ressursen er når jeg lever livet som Jesu disippel i verden. Samtidig er det slik at i Guds rike blir det ingen varig frukt uten Den hellige ånd. 

For noen år siden var det en del svært velstående vannkraft kommuner i Norge som ville bli enda rikere. De lokale politikerne investerte lånt kapital med sikkerhet i framtidig produksjon i internasjonale hedgefond. Ved å gjøre det, ga de samtidig fra seg kontrollen over hvordan investeringene ble disponert og plassert. Ivesteringene forsvant da finanskrisen rammet USA og resten av verden høsten 2008. I løpet av noen få minutter hadde landets rikeste kommuner (per innbygger), blitt landets fattigste.

Gjennom livet har jeg møtt mange kristne som likner på disse vannkraft kommunene. I utgangspunktet er de rike på en ubegrenset ressurs med fornybar kraft, men de må likevel «gamble» med hva de har i håp om å høste gevinster fra andre kilder også. De fleste kristne har ikke engang utnyttet mer enn en brøkdel av potensialet som ligger i den fornybare kraftkilden som den tredje personen i guddommen er. 

Jeg tror det var derfor det var viktig for Paulus å minne Timoteus om det han allerede hadde fått:

Vi fikk Ånden som gir kraft
2 Tim 1:7
Paulus skrev mye om Åndens kraft. Til efeserne skrev han om «hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen» Ef 1:19-20

Jeg innrømmer gjerne at jeg henter kraft og inspirasjon fra andre kilder også. For eksempel elsker jeg musikk og mye av musikken er nspirerende og gir meg styrke, men musikken må aldri komme i veien for ham som er skaper og opprettholder av alt liv.

Det viktigste en mentor kan gjøre, er å minne disippelen om primærkilden til alt liv – kraftkilden, Gud selv.

Dagens ‘manna’:

Den hellige ånd er den primære kraftkilden!
---------------------------------------

Ingen kommentarer: