tirsdag 6. desember 2016

Når loven brukes feil

Det er enkelt å finne bibelsk belegg for at loven i 'Den gamle pakt' kunne brukes på en feilaktig måte. I går leste jeg: "Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett". Det var et tema som Paulus var veldig opptatt av. 

Jesus hadde et like tydelig fokus på det. Samtidig var Jesus tydelig på at han ikke kom for å oppheve loven, men for å oppfylle den (1), og han for hardt fram mot dem som misbrukte den (2).

Også i Det gamle testamentet sendte Gud advarsler om misbruk gjennom profetene. Særlig gjaldt det når religøse øvelser ble viktigere enn å vise nestekjærlighet uttrykt i praktisk handling, som f. eks. i det William Booth kalte Frelsesarmeens statutter Jesaja 58, hvor det bl.a. står:

Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Jes 58:6-7
Dette er ikke et angrep på fasten, men en advarsel mot å glemme det viktigste. I sine «ve-rop» over fariseerne sier Jesus for eksempel:
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes.
Matt 23:23
Det ene utelukker ikke det andre. Derfor er loven god når den brukes rett, og grusom når den brukes feil. Derfor er det Jesus angriper fariseerne så hardt:
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.
Matt 23:13
Det er det Paulus holder fram for Timoteus (3), og som er viktig at alle disipler forstår:

Dagens ‘manna’

Alle som vil kan bli frelst (4)
---------------------------------
(1) Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17
(2) «Jesus advarer mot de skriftlærde og fariseerne» er overskriften over Jesu tale i Matt 23
(3) 1 Tim 1:8-11
(4) Frelsesarmeens 6. trosartikkel: «Vi tror Herren Jesus Kristus, ved sin lidelse og død, har tilveiebrakt forsoning for hele verden, så alle som vil kan bli frelst.»

Ingen kommentarer: