onsdag 23. november 2016

Det handler om vaner

Jeg nærmer meg avslutningen med refleksjoner hentet fra «Hellighetens brønn». Det er ikke sikkert du vil merke at jeg sakte beveger meg over på andre tema. Under de drøye tre månedene jeg har fokusert på hellighet, har jeg også hentet impulser fra tema som relaterer til hellighet. 

I og med at hellighet i prinsippet berører alt som har med kristenlivet å gjøre, er ikke det så rart om temaene flyter over i hverandre.

I et par dager kommer det fortsatt til å handle om hellighet, men knyttet til vaner. 


Siden Jesus er forbildet, kan det være nyttig å se hvilke vaner han hadde. Vanene mine bidrar sterkt til hvordan jeg utvikler meg, og jeg tror også de påvirket Jesus også:
Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide.
Luk 4:16
Jeg tror at Jesus hadde bygget et solid grunnvoll på grunn av vanen med å gå i synagogen. Det vi pleier å gjøre blir så naturlig at det skjer nesten av seg selv. Derfor er det viktig at vanene er gode. Maria og Josef må ha påvirket og oppmuntret sønnen til å få gode vaner. Jeg tror vi kan påvirke hverandre slik at det dannes gode vaner. Det skal jeg skrive mer om i morgen. I dag takker jeg Gud for at Jesus gjorde det han pleide å gjøre, og at det var nettopp på det stedet han pleide å gå at han under Åndens salvelse proklamerte hvem han er (1).

Dagens manna:

Hellighet handler om at gode vaner dannes
-----------------------------------------
* Barn ber før de går til søndagsskolen - Magna tok bildet i Georgia søndag 27. nov 16
(1) Se: «Det handler om en viktig del av pakken»

Ingen kommentarer: