lørdag 12. november 2016

Det handler om å leve i lyset

Jeg jobbet tre år i Securitas og lærte litt av hvert om sikring, både i forhold til forebygging, men også i forhold til rutiner dersom noe uønsket hadde skjedd. Når det gjelder forebygging av kriminelle handlinger både i form av innbrudd og overgrep, viser alle undersøkelser at lyset er vinneren blant de forebyggende virkemidlene.

Det visste jeg egentlig fra søndagsskolen:

«For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»
Joh 3:20-21
Dette er Jesu egne ord. Han sier til og med at dommen er at lyset kom til verden. Lyset avslører meg og når jeg blir avslørt ønsker jeg å rettferdiggjøre meg. Tendensen til å bortforklare eller skylde på andre er noe av det mest menneskelige som finnes. Helt fra beretningen om syndefallet har det vært slik: 

Adam skyldte på kvinnen og klandret egentlig Gud som hadde gitt ham kvinnen, men Eva skyldte på slangen (1). Motstykket er den avslørte Peter som overga seg til fullstendig til Jesu dom da han ble spurt om han elsket Jesus. Hans bekjennelse «Herre, du vet alt.» (2), er også hans erkjennelse: «Jeg vet at jeg lever i lyset». Akkurat det blir det frukt av. Lysets frukt:
Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.
Ef 5:9
I likhet med godhet, som jeg nevnte i går, er rettferd og sannhet guddommelige egenskaper. Jesus sa rett ut at «Jeg er sannheten» (3), og i ham får jeg også del i Guds rettferdighet (4). Det er en konsekvens av å leve i lyset.

Dagens ‘manna’

Hellighet handler om å leve i lyset
-------------------------------------------------------
(1) Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.» 1 Mos 3:12-13
(2) Joh 21:17
(3) Joh 14:6
(4) Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. 2 Kor 5:21

Ingen kommentarer: