fredag 11. november 2016

Det handler om å gjøre sin egen erfaring

I går skrev jeg om være til glede for Herren, og i dag fortsetter jeg med enda en oppfordring:
Prøv hva som er til glede for Herren!
Ef 5:10
Dette er klar tale: Prøv selv!
 

Riktignok står det i en sammenheng hvor Paulus oppmuntrer efeserne til å leve som lysets barn, og bære lysets frukt. Han beskriver til og med hva den frukten er, og igjen er det én frukt med forskjellige kvaliteter:
Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.
Ef 5:9
Paulus var veldig opptatt av «godhet» og beskrev også «godhet» som en egenskap ved Åndens frukt (1). Det er en selvfølgelighet at disse kvalitetene går igjen, for det er ingen motsetning mellom å leve som lysets barn og Guds barn, for som Paulus selv skriver «i Herren – er dere lys» (2).

Min erfaring er at Herren gleder seg over at jeg representerer en kontrast til verdens mørke. Det var også på den tonen jeg startet å øse fra «Hellighetens brønn» med innlegget «Å være annerledes krever mot». Det er allerede tre måneder siden. Illustrasjonsbildet er ble tatt under talen jeg holdt sist søndag, med temaet: Reis deg, bli lys! (3) Dersom du skal skinne i Jesu lys i en mørk verden, er du nødt for å reise deg. Prøv selv!

Dagens ‘manna’

Hellighet handler om å gjøre egen erfaring
I morgen blir det mer av lysets frukt!
-------------------------------------------------------
(1) Se «Det handler om følge i dobbelt forstand»
(2) «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!» Ef 5:8
(3) Reis deg, bli lys!
For lyset ditt kommer,
Herrens herlighet går opp over deg.

Jes 60:1

Ingen kommentarer: