tirsdag 8. november 2016

Det handler om frukt med ringvirkninger

Jeg er på mange måter blitt «utkonkurrert» av internett. Tidligere var det ikke uvanlig å telefon eller sms med spørsmål om hvor i Bibelen det stod om …. og så kom det gjerne en setning eller et navn eller bare et tema. 

Jeg fikk aldri spørsmål om hvor det var mulig å lese om Epainetos eller Stefanas. Og det er kanskje like greit, for jeg hadde garantert ikke tatt det på sparket. 

Likevel skjuler det seg noe viktig bak navnene. De er eksempler på en første frukt – med påfølgende ringvirkninger:
Hils min kjære Epainetos, han som er en første frukt for Kristus i Asia.
Rom 16:5

Dere vet at familien til Stefanas var en første frukt i Akaia, og at de har viet seg til tjenesten for de hellige.
1 Kor 16:15b
Det er ikke mange opplysningene om disse menneskene, men det er tydelig at den første frukten førte til mer frukt. Kanskje Epainetos hadde forlatt Asia for å drive misjon i Rom? Mens familien til Stefanas ikke reiste så langt men «viet seg til tjenesten» sannsynligvis i hjemprovinsen Akaia hvor Korint den dag i dag er en viktig by.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om frukt som fører til mer frukt
---------------------------------
Se også refleksjonen: "Som ringer i vann"

Ingen kommentarer: