torsdag 3. november 2016

Det handler frukt som gir liv

For tre uker siden skrev jeg at hellighetens frukt handler om reproduksjon, og ikke lenge etter skrev jeg om drømmen om overflod av frukt. Begge deler peker fram mot det den fantastiske muligheten og kvaliteten som Salomo beskriver:
Den rettferdiges frukt er et livets tre
Ordsp 11:30
Livets tre er synonymt med evig liv (1). Frukten av et liv i et intimt fellesskap med Den hellige ånd, er å formidle evig liv til andre. Da begynner vi virkelig å snakke om å bære frukt som svarer til omvendelsen! (2)

Jeg har møtt mennesker som er som et «livets tre» i verden. For en drøy uke siden fikk jeg være med på begravelsen til Pavel Ivanovitch Bukalov (bildet). Han var et slikt tre. I den store forsamlingen på 2-300 mennesker, var det veldig mange som var en direkte frukt av Pavels nød for menneskers frelse. I tillegg kjenner jeg mange som i dag er spredd over hele verden som han også fikk lede til evig liv og som ser på ham som sin åndelige far. 


Mer enn noen gang trenger verden mennesker hvis frukt er et livets tre.

Dagens ‘manna’:

Den rettferdiges frukt er et livets tre
--------------------------------------
(1) 1 Mos 3:24
(2) Matt 3:8

Ingen kommentarer: