tirsdag 18. oktober 2016

Det handler om startpunktet

En av de første refleksjonene jeg trakk opp fra ‘hellighetens brønn’ var «Det handler ombegynnelsen». Den slår fast at Gud er begynnelsen og han er hellig. Det er viktig for meg å hele tiden komme tilbake til dette utgangspunktet, for det er utgangspunktet for min hellighet. Dersom jeg ønsker å se Åndens frukt i mitt liv finnes det bare ett alternativ:
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Joh 15:5
Dette er en veldig trist nyhet for meg som ifølge mamma var en flittig bruker av ordene «Klare sjøl» fra jeg var ganske liten. Jeg tror at de fleste sliter med forståelsen av hellighet fordi de er så opptatte av å klare sjøl. 


Det er ikke så rart at det er slik. Det fleste feiringene av nasjonaldager, er feiring av uavhengighet, og i de fleste kulturer finnes det riter som marker overgang fra barn til voksen, fra avhengighet til uavhengighet.

Fremdeles har jeg et sterkt ønske om å være sjølhjulpen, for det er så deilig å være uavhengig. Men i møte med det hellige og det som hører til Guds rike, har jeg kapitulert: «Herre, dette klarer jeg ikke sjøl!». Jeg er med andre ord 100% avhengig av hjelp, og da er det noe fantastisk forløsende med ordene: «uten meg kan dere ingen ting gjøre»


Det handler altså «bare» om det å være i ham. Det finnes ingen andre alternativ.
 

Dagens ‘manna’:

Takk for at jeg slipper å klare sjøl!
-----------------------------------------

Ingen kommentarer: