søndag 2. oktober 2016

Det handler om skjønnhet

Som en oppfølger til gårsdagens refleksjon om at kjærligheten preger oss på en slik måte at vi blir vakre, vil jeg skrive litt om skjønnhet knyttet til et refreng.

Albert Orsborn var Frelsesarmeens 6. general og en produktiv poet. I en lang periode skrev han en sang per uke, og mange av hans sanger brukes fortsatt over hele verden. Flere av sangene hans vil passe under merkelappen «Hellighet», og det gjelder definitiv dette refrenget:
La din skjønnhet, å, Jesus bli sett i meg,
all den renhet og godhet som er i deg.
Kom, å, Hellige Ånd,
bryt hvert hindrende bånd,
så din skjønnhet, å, Jesus, blir sett i meg.
(1)
Det er umulig å beskrive den «indre skjønnheten». Det fins ingen objektive mål som kan hjelpe meg, men jeg er ikke i tvil om at den er reell og ekte når jeg ser den i mange av mine medmennesker (2).
Kunstnere velger å fremstille Jesus som vakker, mens Jesaja profeterte at han var en foraktet mann som ingen ville se på (3). Det betyr ikke at kunstnerne tar feil - de kan ha hatt den indre skjønnheten i tankene, for Johannes skrev:
«…vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»
Joh 1:14b
Jeg tror denne herligheten er den «indre skjønnheten» som preges av nåde og sannhet. For meg er sannhet tilnærmet synonymt med ekthet. Det viser også de forskjellige oversettelsene av Jesu beskrivelse av Natanael – noen foretrekker å bruke ‘ekte’, andre ‘sann’. Uansett er det vakkert og i kombinasjon med nåde representerer det en kjærlighet som kan favne hele verden.

Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om skjønnhet
---------------------------------
(1) Orsborn skrev sangen i 1922. På engelsk brukes kun refrenget i dag, mens vi i Norge bruker hele sangen. Første verset handler om all jordisk skjønnhet som forgår mens «kun i det rene hjertet bor en skjønnhet som består». FAs sangbok 2010 # 4
(2) «Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.» Rom 8:16
(3) Jes 53:3

Ingen kommentarer: