mandag 10. oktober 2016

Det handler om sekularisering


I går skrev jeg at Guds rike kommer nær ved at «mitt nærvær i verden ‘sekulariserer’ hellighet», og det trenger en forklaring.

Ordet ‘sekularisering’ har sin opprinnelse i middelalderen og beskrev det som skjedde da den verdslige makt overtok eiendom som tilhørte kirken. Kirken oppfattet dette som at den verdslige makten økte mens den geistlige avtok og at det 'hellige rom' ble stadig mindre.

I et verdslig perspektiv er dette sikkert en korrekt oppfatning, men i et åndelig perspektiv er det en tragedie dersom vi tror at Guds Ånds innflytelse i verden er avhengig av at kirken eier eiendommer og utgjør en økonomisk og politisk maktfaktor.

Utfordringen er at både troende og ikke-troende stadig blander sammen kirken som institusjon og Guds rike som en åndelig realitet. Ideelt sett har kirken og Gudsrike felles mål - men dessverre ikke alltid.

Dietrich Bonhoeffer var opptatt av denne problemstillingen og skriver om en "religionsløs kristendom". Med det mener han ikke å tømme kristendommen for innhold og gjennom det tolke tilværelsen uten Gud, men å tale om Gud på en måte som bringer ham tilbake til den virkelighet han er blitt hjemløs i (1).Helligheten må tilbake til verden. Satt på spissen: Det hverdagslige må bli hellig, men først må det hellige bli hverdagslig. Hvordan kan det skje?
Det finnes sikkert flere svar på det, men finnes det en guddommelig metode?
Jeg tror det. Etter denne verdens tankemønster er den neppe logisk:

For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier,
lyder ordet fra Herren.
Jes 55:8
Verset står i sammenheng som slår fast at ordet ikke vender tilbake til Herren før det har utrettet det han har sagt. Herrens vei i dette er inkarnasjonen, ikke bare gjennom Jesus for 2000 år siden, men den pågående inkarnasjonen gjennom meg og deg. Den pågående inkarnasjonen av hans hellige nærvær, er så viktig for at det fullkomne Gudsriket skal bli en virkelighet. Jesus kom med følgende utsagn:
«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»
Matt 24:14
Herrens måte å forkynne evangeliet på, er gjennom inkarnasjon.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om sekularisering.
---------------------------------------
(1) Dietrich Bonhoeffer: "Motstand og hengivelse" s 209 
* Så mange mennesker kommer til kirken med et oppriktig ønske om å høre hva vi har å si, likevel går de alltid hjem med en ubehagelige følelse av at vi har gjort det for vanskelig for dem å komme til Jesus. 

Ingen kommentarer: