søndag 30. oktober 2016

Det handler om mindfulness

Det kan sikkert virke rart at jeg bruker ordet ‘mindfulness’ i overskriften på et av mine innlegg. Noen vil kanskje forbinde det med nyreligiøs tankegods med røtter i yoga, og det kan godt være at trenden og kursene også henter stoff derfra. Det vet jeg faktisk lite om. 

Jeg vet at hovedideen er å tenke positivt, og lenge før den nyreligiøse bevegelsen ble en realitet, skrev den kristne psykiateren Norman Vincent Peale boken «Tenk positivt – lev lykkelig». Den kom ut på originalspråket med tittelen ‘The Power of Positive Thinking’ i 1952. Boka ga meg mye inspirasjon da jeg leste den som tenåring.

I 1992 tolket jeg Bramwell Tillsley. Han ga meg en bok han selv har skrevet: ‘This mind in you’ som er et studium av Filipperbrevet, og tittelen refererer til verset:

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
Fil 2:5
Verset følges av et avsnitt som gjerne kalles «Kristushymnen». Det er en vakker beskrivelse av Jesu sinnelag, av ham som viser en fullkommen ydmykhet. Han ga avkall på seg selv. Han «tømte» seg for alle sine rettigheter. Han var konge og Gud, men tok på seg en tjenerskikkelse, og fornedret seg til den mest skamfulle død.

Så kan det spørres: Hva har dette å gjøre med positiv tenkning?

Mitt svar er enkelt: «Alt»

Denne sanne glede og frihet er å gjøre hans vilje som har skapt oss. Da kommer vi også inn i hans sinnelag. Problemet er at vi har en tendens til å tenke «negative» konsekvenser før vi våger den fullstendige overgivelsen. Nøkkelen er å begynne å gå sammen med ham. Sammen med ham, kan til og med en stabeis som jeg, lære ydmykhet (1).

Dagens ‘manna’:

Hellighet er et sinn som er fullt av hans.
---------------------------------------------------
(1) Åndens frukt er … ydmykhet - Gal 5:23

Ingen kommentarer: