mandag 24. oktober 2016

Det handler om frukt som gir indre ro

I går talte korpslederen vår, kaptein Alexander Iakubovski om vintreet og gledens frukt. Han har mer kunnskap om vintreet enn det jeg har, og det ga meg ny innsikt. Han snakket blant annet om at vintreet har hormoner som påvirker veksten, og noen arter er avhengige av at plantens hormoner blir «stresset» slik at frukten får den rette kvaliteten.

Det er veldig interessant å ha i tanken når jeg i dag tar for meg «fred» som den tredje kvaliteten av Åndens frukt (1). Fred blir gjerne betraktet som motsetningen til stress, men jeg var ganske ung da jeg skjønte at den guddommelige freden er annerledes. Et av versene jeg memorerte som 16 åring var:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.
Joh 14:27
Likevel gikk jeg i en felle og kunne si til folk som lurte på hva som er Guds vilje: «Gjør det du har fred for!» Det vil nok være riktigere å si «Gjør det du har uro for!» For uroen kan være Guds form for stress for at det skal vokse fram fred som et resultat av at Guds vilje blir gjort.

Til og med av stresset i denne verdens kaos, kan det komme en frukt av fred, slik Magna og jeg opplevde i Istanbul og som førte til at Krigsropet ga intervjuet overskriften «Fred midt i terroren».

Fredens frukt er en bekreftelse på at jeg er et Guds barn:

Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.

Matt 5:9
Fredens koblingen til hellighet er krystallklar:
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
Hebr 12:14  
Dagens ‘manna’:
Hellighet handler om en fred som gir indre ro.
-------------------------------------
(1) Åndens frukt er ... fred - Gal 5:22

Ingen kommentarer: