lørdag 29. oktober 2016

Det handler om en frukt som gir håp

Jeg har alltid sagt at det fins minst tre former for tro:
  1. Den tro som Gud har lagt ned i oss mennesker = evnen til å tro (1)
  2. Den spesielle trosgaven = nådegaven (2)
  3. Den egenskapen av Åndens frukt som innebærer å være tro = trofast (3)
Bibelen er tydelig på at trofasthet i likhet med de andre egenskapene av Åndens frukt er en guddommelig egenskap:
La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.
Hebr 10:23
I går snakket Magna om helgener, helter og forbilder. Jeg har tidligere skrevet om morfaren min (4). I likhet med de menneskene Magna nevnte, var han svært menneskelig. Men hver gang jeg hører ordet 'trofasthet' tenker jeg på ham. Det var en egenskap jeg tidlig oppdaget hos ham, og trofastheten hans varte til han ble forfremmet til herligheten.

Da han ble 80, kjøpte han sin første PC. Det var ikke så mange i den alderen som skaffet seg PC i 1995, men han trengte den for å skrive memoarene sine. Han valgte å gi boka tittelen: «Han har omsorg», og dette Gudsbildet var han trofast mot. Det preget ham og han preget oss som sto ham nær, men også dem som falt utenfor samfunnet. For dem representerte han håp.

Dagens ‘manna’:
Hellighet og trofasthet gir håp
---------------------------------------
(1) Rom 12:6
(2) 1 Kor 12:9
(3) Gal 5:22
(4) Han ga alt...

2 kommentarer:

Jan Risan sa...

... og PC'en ble kun til den gode historien AT han kjøpte den (på "noens" råd) og prøvde å bruke den (til noen ganske andres fortvilelse). Enden på visa ble at atter et annet barnebarn (jeg) fikk han til å skrive alt for hånd, og så skrev jeg alt inn om igjen på PC. Jeg har fortsatt både de håndskrevne, fragmenterte manuskriptene som jeg fikk redigert (og litt "sensurert"). Men farfar ble riktig fornøyd med det endelige produktet.

Jostein Nielsen sa...

Kjære Jan - jeg er veldig klar over din 'trofaste' oppfølging av dette prosjektet! Tusen takk!