mandag 17. oktober 2016

Det handler om et absolutt vilkår

Når temaet er hellighet og frukt, er det greit å kunne slå fast hva som er absolutt. Det er fullstendig logisk, og til og med et barn lærer fort at en blomst som er plukket eller en gren 
som er brukket av vil visne og dø:
Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.
Joh 15:4
Jesus snakker om Åndens frukt og den kommer bare som et resultat av det livet som kommer fra vintreet. Bildet er et av de mest krystallklare i Johannes-evangeliet. Det er kan ikke misforstås. Derfor er det heller ingen spor av den typen spørsmål som jeg finner i de andre fortellingene og dialogene. Her er det ren undervisning. Det er ikke tvil om hva Jesus mener. Jeg kan ikke bære åndelig frukt av meg selv. 

Hvordan denne enheten skal opprettholdes ble det gitt et hint om i vers 3. Det handler om ordet. Det å bli i Ordet som er synonymt med å bli i ham som også er det sanne vintreet. Der vil jeg være, for i det ordet er det liv. Et liv som alltid er like friskt.

Vi synger ofte salmen «Å, bli hos meg». Jeg tror Vårherre synger den samme sangen – til meg, til oss!

Dagens ‘manna’:

Det handler om å bli på vintreet (1)
-----------------------------------
(1) Igjen er det fristende å referere til en strofe fra H A Tandberg:
Jeg, slik som vintreets grener, har kun i stammen mitt liv
Fra sangen «Jesus har bedt oss å komme» FAs sangbok 2010 #340 
Refleksjonen "Det handler om små glimt" refererer til andre strofer fra samme sang.

Ingen kommentarer: