søndag 18. september 2016

Det handler om ære og respekt

I forlengelsen av gårsdagens fokus på respekten for det hellige, kom jeg til å tenke på at det er fem år siden jeg var ansvarlig for et kurs hvor Kommandør Robert Street var en av foreleserne. Street har skrevet flere bøker og underviste om «Tjenende lederskap». Han fokuserte på at en viktig side av å vise tjenersinn er å vise respekt.

Han fortalte om sin tid på offisersskolen i England der han hver uke spurte kadettene: 


«Har dere blitt respektert av stab og andre kadetter i uka som har gått?»
  
og han fortsatte med:
«Har du vist alle respekt i uka som har gått?» 

En ting er å vite hva som er rett, en annen ting er det når det blir en del av min holdning. Det er bibelsk det:

Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet, frykt Gud, gi keiseren ære! 1 Pet 2:17
Jeg ærer mennesker ved å vise dem respekt, og ved å ære Guds ypperste skapning viser jeg også Ham ære og respekt. Ber om at det virker i dag også!

Dagens ‘manna’:

Hellighet er å vise mennesker ære og respekt
-----------------------------------------

Ingen kommentarer: