torsdag 29. september 2016

Det handler om 'intravenøs' kjærlighet

Et nytt bud gir jeg dere:
…Som jeg har elsket dere, 

skal dere elske hverandre!
Joh 13:34
Det nye er ikke at vi skal elske hverandre, men at vi skal elske med Jesu kjærlighet. 

Da trengs guddommelig inngripen. Jeg trenger en innsprøytning av kjærlighet som gjør at det strømmer gjennom hele meg og blir en del av meg – og det er mulig! 

Her er Samuel Logan Brengle's vitnesbyrd:

Han ga meg en slik velsignelse som jeg aldri hadde drømt om at et menneske kunne få her i dette livet. Det var en himmel av kjærlighet som kom til mitt hjerte. Jeg gikk ut over Boston Common før frokost, gråt av glede og priste Gud. Å, som jeg elsket! I samme stund kjente jeg Jesus, og jeg elsket ham slik at det virket som om hjertet mitt skulle briste av kjærlighet. Jeg elsket spurver, jeg elsket hundene, jeg elsket hestene, jeg elsket de små krypene i gatene, jeg elsket den fremmede som hastet forbi meg, jeg elsket den ikke-troende - Jeg elsket hele verden.

Vet du hva hellighet er? Det er ren kjærlighet. Vil du vite hva dåpen i Den hellige ånd er? Det er ikke bare en følelse. . . Det er en dåp av kjærlighet som tar enhver tanke til fange under Herren Jesus, som kaster ut all frykt, som brenner opp all tvil og vantro. . . som bringer en i en perfekt og ubrutt harmoni med Herren Jesus Kristus i hans strev for å bringe en tapt og opprørsk verden tilbake til Gud. Gud gjorde det for meg, lovet være Hans hellige navn!
(1)  


Dagens 'manna':
Hellighet er å elske slik Jesus elsket!
-------------------------------------- 
(1) Samuel Logan Brengles vitnesbyrd i R. David Rightmire: ”Sanctified Sanity” Crest Books 2003 p 87
Her er er et opptak som inneholder Brengles vitnesbyrd

Ingen kommentarer: