onsdag 7. september 2016

Det handler om en trebent krakk

Det er interessant at fordelen med en trebent krakk er at den alltid er stabil. Selv om benene ikke har samme lengde, vil krakken stå støtt. Det kan være en god trøst når vi tenker på den ‘andre’ treenigheten, fordi der er deltakerne langt fra ‘like i makt og ære’ (1).

Likevel – det blir ingen hellighet med mindre de tre kommer sammen (2)


En av grunnene til at vi valgte å kjøre til den europeiske sonekonferansen, var ønsket om å se om det er behov for Frelsesarmeens oppdrag i Bulgaria. Den første natten etter at vi hadde mottatt ordre til Øst-Europa, drømte jeg at Frelsesarmeen åpnet arbeid i det landet

Jeg var overrasket fordi drømmen var så levende, men også fordi jeg knapt hadde ofret den muligheten en tanke. Jeg delte drømmen med Magna og noen venner, men tenkte ikke så mye på det før jeg fikk en uventet telefon med invitasjon til en prat over en kopp kaffe. Dette var i november for snart et år siden og den samtalen førte meg tilbake på sporet. Jeg delte drømmen med mine ledere, og de ble begeistret og ville undersøke mulighetene. Så, for ti dager siden befant vi oss i Sofia i et møte med to representanter fra den evangeliske alliansen.

Vi delte våre historier, og responsen var: «Hvorfor tok det så lang tid? Vi har ventet på dere i tjue år!» Deretter delte de sine tanker, og vi merket at vi var på «hellig grunn». Dette ble stadfestet da de sa: «Vi håper dere vil komme som en kirke og ikke bare som en humanitær organisasjon. Ja, vi trenger det sosiale arbeidet, men det må stå i en sammenheng med det evangeliske arbeidet!»

Det var en sterk bekreftelse. De ønsker omsorg for hele mennesket – kjernen i vårt oppdrag. Vi kan ikke dra noen steder uten Gud, men med ham, ser vi store muligheter for et oppdrag til ‘verden’ i Bulgaria.

Da sa Moses: «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra!»
2 Mos 33:15
Det er Guds nærvær som utgjør den store forskjellen. Uten ham, er det ingen stabilitet, ingen hellighet, og 'krakken' vil falle.

Likevel, vi tror at Gud er med oss, men vi trenger mye bønnestøtte. Ikke minst fordi «Det går en elv gjennom Europa!» - mer i morgen.

Dagens ‘manna’:

Den ‘andre’ treenighet gjør oppdraget hellig!
-----------------------------
(1) Frelsesarmeens 3. trosartikkel: Vi tror det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De er ett i vesen og like i makt og ære.
(2) Gud + disippel + verden = den ‘andre’ treenigheten

Ingen kommentarer: