tirsdag 27. september 2016

Det handler om å bekjempe misforståelser

Dersom jeg tror at Gud er hellig og på treenigheten, er det umulig å stille spørsmål ved Jesu hellighet. Men - det er interessant å se på noe av det vi vet om mennesket Jesus i lys av tre forestillinger som ofte knyttes til hellighet:
1. Hellige menneske blir ikke fristet 
Er en misforståelse fordi: Vi vet at Jesus ble fristet uten å falle (1). Mange fromme mennesker anklager seg selv på grunn av at de opplever fristelser som de trodde de hadde ”seiret over”. Jesus er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd (2). Denne sannheten gir meg frimodighet. Jeg vil skrive mer om hellighet og fristelse i morgen.
2. Hellige mennesker har et fredelig temperament
Er en misforståelse fordi: Jesus kunne bli sint – ja, jeg forestiller meg at han kunne være rasende (3). Jeg vil også komme tilbake til hellighet og temperament.
3. Hellige mennesker lever asketisk
Er en misforståelse fordi: Jesus deltok i det vanlige liv både i hverdag og fest og ble kalt storeter og vindrikker og venn med tollere og syndere (4). Jesus var i, men ikke av verden - slik er det også med hans etterfølgere (5). Jeg tror at å ”oppdage” hva denne sannheten betyr vil være en hjelp til å leve et hellig liv.

Dagens 'manna':
Hellighetens vei kan være en vanskelig reise på grunn av misforståelser.
-------------------------------------------------
1 Matt 4:1-11 
2 Hebr 4:15
3 Tempelrenselsen f. eks. Mark 11:15-19 
4 Luk 7:34
5 Joh 17:16

Ingen kommentarer: