torsdag 4. august 2016

"Selvbygging" - gjennom å hvile i å være

*
Selvbygging har vært og er en del av norsk tradisjon, og for meg er det en kjærkommen hobby. Jeg storkoser meg med snekring og prosjekter av forskjellig omfang, og prosjektene gir meg hvile.

I Guds rike kan det være forvirrende at det snakkes om ”selvbygging”. Det er fort gjort å tenke at jeg ikke har noen innflytelse på ”frelsen”, og det er riktig i den forstand at det er bare en måte å bli frelst på: Det skjer ved å ta imot det Jesus har gjort for meg på korset!

Men – på den grunnvollen oppfordres vi til å ”bygge” (1):
    Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.
    Judas 20-25
Så langt jeg kan se har Judas tre ”selvbyggerverktøy” for åndelig vekst, og troen er drivkraften:
  • Stadig bønn i Den hellige ånd
  • Hvile (bli værende) i Guds kjærlighet
  • Evighetsforventning
Alle ”verktøyene” åpner for videre refleksjoner, men som selvbygger tar jeg dem med meg i verktøykassa og går inn i en ny dag!

Dagens 'manna':
Bygg dere selv opp!
----------------------------------------------- 
* NB - Dette innlegget publisertes første gang 25. nov. 2010. Det publiseres igjen fordi det handler litt om å hvile.
(1) Se også "Sinnasnekker'n"

Ingen kommentarer: