fredag 5. august 2016

Hvile i tospann med Jesus

*
I Schrödingers katt sist torsdag (1) var stress hovedtema. Per Fugelli hevdet at nordmenn er rammet av kollektiv ADHD og sluttet seg til innholdet i Michael de Vibes oppmerksomhetstrening. Den går ut på å konsentrere seg om én ting om gangen. Fugelli nevnte at noen fant ro ved å samtale med Gud i bønn. Ja, det kan faktisk være hvile for sjelen:
    «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
    Matt 11:28–30
Jeg er inne i en fase med mye jobbing og lite ”pust” i bakken. Det er likevel godt å kunne si at bønn fungerer. På engelsk er faktisk Jesu invitasjon enda mer tiltalende. Der inviteres jeg med: ”share my yoke” – ”del mitt åk”. 

På norsk er det fort gjort å se for seg ”bøtteåket” som bæres av en person når jeg leser dette verset. Men et tospann med okser deler også åk for at byrden skal deles på to. Gjennom bønn går jeg i tospann med Jesus. Hans byrde er lett fordi han er allerede ferdig med å bære sin, nå hjelper han meg med min. Det er hvile for sjelen det.

Dagens 'manna':
Hvile i tospann med Jesus 
---------------------------------------
(1) = 21. okt. 2010
* NB - Dette innlegget publisertes første gang 24. okt. 2010. Det publiseres igjen fordi det handler litt om å hvile.

Ingen kommentarer: