mandag 15. august 2016

Det handler om å kjenne, som i… #2

Det andre aspektet av å ‘kjenne’ i setningen:  
“Fall til ro og kjenn at jeg er Herre!” 
 er i betydningen av å ‘erfare’. Med andre ord det som skjer når en person kjenner eller vet som et resultat av en personlig erfaring av et møte med Herren. Dersom jeg har hatt en personlig erfaring av ham, vil jeg også ha kjent hans hellighet. Jeg har delt flere slike personlige erfaringer på bloggen tidligere, men i dag vil jeg dele erfaringer fra tjenesten.

Første gang jeg kan huske bemerkelsesverdige vitnesbyrd om effekten av et møte med Guds hellighet er fra høsten 1994. Vi opplevde at Den hellige ånd «besøkte» oss på en helt spesiell måte. Først skjedde det med mange av de unge i korpset. De møtte Herren på en helt ny måte og han fylte dem med kraft, latter, tårer og underlige fysiske manifestasjoner. Det kom som en overraskelse på dem, men de var begeistret over det de erfarte. De ønsket mer.

På neste samling gikk vi påny inn i hans nærhet, og flere av dem fikk en åpenbaring av Guds hellighet. Resultatet var at de hver for seg kom til meg i tårer med det samme behovet: «Jostein, jeg må bekjenne min synd!»

Ned gjennom årene har dette skjedd ved forskjellige anledninger med mennesker i alle aldre. Det som kanskje er litt rart, er at det aldri har skjedd når fokus har vært på bekjennelsen, men snarer når fokuset er på å komme inn i Herrens nærhet. Noen ganger har bekjennelsene kommet som en overraskelse på den som har bekjent, men det har vært herlig å se «roen» som har kommet over personen mens det skjedde. 

Hellighet er å falle til ro i erfaringen av å bli inkludert i Guds hellighet.
 

Jeg tror det kan sammenliknes med erfaring til Jesaja i Templet da han møtte Herren og hans hellighet. Han følte seg fortapt og uren inntil han hadde blitt berørt av ild fra alteret:
Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa:
«Se, denne har rørt ved leppene dine.
Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.»

Jes 6:6-7
Dagens ‘manna’:
La oss gå inn i Herrens nærhet!
---------------------------------------

Ingen kommentarer: